Botičeli u viskoj rezoluciji!

 

ivana_u_prolazu_wikimuseums

Početkom meseca održana je konferencija i radionice povodom inicijative Wikimuseums. Kovanica govori mnogo, Italijani su se pokrenuli da svoje kulturno nasleđe prezentuju u formi sličnoj Wikipediji i na taj način ga učine dostupnim širokom auditorijumu. Prema rečima samih organizatora, vodiće se sledećim principima:

– otvorenost i dostupnost istorijske građe što omogućava zajedničko stvaranje dodate vrednosti : ponovna upotreba , tumačenje i razmena sa drugim autorima, izvorima uz podršku modernih aplikacija
– „wiki“ pristup, već primenjen i testiran da pruži kvalitetnu interakciju fondova znanja i najšire zajednice; poslednjih godina beleži uspešne primene i u sektoru kulture i umetnosti
– uzor u holandskom modelu s obzirom na dužinu primene wiki alatki u oblasti kulture, dostupnost studija slučaja i visok profesionalizam

Enciklopedizam, umreženost i centralizovan pristup velikom delu građe o odabranom predmetu bi otvorio novo poglavlje u rešavanju problema dostunosti svetske baštine. Otvoren i jednostavan pristup sadržaju arhiva, arheološkoj građi, periodici u bibliotekama i slično su osnovni preduslovi za uključenost svakog od nas u njeno očuvanje i reupotrebu. Sa jedne strane, kulturna građa biva predstavljena i interpretirana od strane kulturnih radnika i poznavaoca iste, dok sa druge, otvara mogućnost istraživačima, studenata i svim zainteresovanima da stupe u kontakt sa urednicima i priređivačima wiki sadržaja.

Ovo bi mogao biti sjajan oblik “izbavljenja” za situacija kakva je nažalost aktuelna u našoj zemlji. Ako već ne možemo zakoračiti u riznice nacionale baštine, mogli bismo provesti noći u wiki muzejima sa otvorenim pozivom za učešće u stvaranju i razmeni sadržaja o istoj.
Kao jedan od primera na konferenciji istakao se projekat Rijksmuseum u Amsterdamu, pod sloganom: “Dobar umetnik kopira, odličan umetnik krade”. Cilj je bio reupotreba online kolekacija muzeja, najpre Rembrantovih slika. Pogledajte sjajno kreativno rešenje umetničkog direktora Christian Borstlapa, koje u sebe uključuje čak 211 umetničkih dela iz kolekcije muzeja.

 

 

Fotografija i izveštaj sa događaja preuzet iz magazina Find Transparency Forum
Više o samoj inicijativi na BAM Strategie Culturali – Wikimuseums