Ženske figure na modnim posterima Marčela Dudoviča

13445283_1027326914002561_3859833485422573916_n

Oni koji dele strast prema posterima nesumnjivo su upoznati sa mestom i značajem Marčela Dudoviča ( Marcello Dudovich, 1878-1962) u istoriji postera. Koncentracija na figuru i pročišćena forma u njegovom delu (“ Marcello Dudovich – the poet of the Belle Epoque”) je prefinjeno i otmeno ilustrovala život s početka prošlog veka. Odabrala sam nekoliko postera iz kasnijeg perioda u kome je Dudovich sarađivao sa brojnim listovima i magazinima, najpre “Ars et Labor”, sofisticirani nedeljnik o teatru, baletu, književnosti… umetnosti uopšte, kao i relevantnom izdanjima koja su se bavila kulturom i istorijom (“La Lettura”, “Il Giornalino Della Domenica” i “Rapiditas”).

Modni posteri vezani su za modnu kuću “La Rinascente”. Dudovich je u periodu provedenom u Milanu imao priliku da dođe u kontakt sa ljudima iz modnog sveta, zahvaljujući najpre svojoj ženi Elisi Bucchi, koja je radila kao dopisnik za renomirane modne magazine. Iz prve ruke (posećujući slavni Caffè Biffi, restorane Savini i L’Orologio ) pratio je prelomne trenutke u istoriji mode, emancipaciji žena i procvat novih trikova u istoriji zavođenja: rukavice, naklone, čipku i čarape, kao i magiju cigarete i muštikle u ženskoj ruci… Žena ie izašla iz kuće i sudelovale u društvenim promenama. U tom smislu, ženska figura na Dudovichevim delima i odabiru likovnog izraza izražava društveno prisustvo, uz spontanost i nesputanu slobodu pokreta. Poster je kao osnaženo propagandno sredstvo kreiralo i masovno prenosilo novonastali imidž, pa ga možemo posmatrati kao ogledalo života u Italiji tridesetih godina prošlog veka.

Posteri za “La Rinascente” pripadaju fazi u kojoj se polako gubi dvodimenzionalnost dok plastičnost uz upotrebu “chiaroscuro” dobija na značaju. Dudovich uvodi novu ikonografiju žene – žensku figuru nove dekade sa obiljem lepote i šarma, apsolutno lišenu nejasnih, mističnih ili pak komičnih elemenata. Linija ostaje elegantna, vijugava, svetla ali jasno definisana i precizna.

“La Rinascente” je bila robna marka za slednji sloj, nudeći kvalitet po razumnoj ceni. Dudovich se izdvojio kao autor koji je pored grafičkog umeća, bio majstor da prenese poruke koje su zainteresovale i privukle milione ljudi. Koncept je osmislio sa fokusom na centralni ženski lik uhvaćen u trenutku, privlačeći pažnju i zavodeći potrošače nekad, a ljubitelje dizajna danas.

1978804_621194127949177_1031945278_n

1925250_622110107857579_2058735985_n

13315679_1022815594453693_3210719266390747077_n

13344546_1021832274552025_5279329412387841730_n