Ko jednom ugleda Nefertiti, nosi je uvek sa sobom

602px-nefertiti_nofretete_in_berlin

“Lepo je tvoje rađanje na rubu neba, ti živi Atone koji si prvi živeo! Kada se pojaviš na istočnom rubu neba, tada ti ispunjavaš svaku zemlju svojom lepotom. Jer ti si lep, velik i blistav, ti si visoko iznad zemlje. Tvoji zraci obgrljuju zemlje, sve što si stvorio. Ti si Ra i ti si ih sve osvojio; Iako si daleko, tvoji zraci su na zemlji; Iako si visoko gore, tvoje stope su dan.”
– Himna Atonu

Berlin i muzej Egipatske umetnosti brižljivo čuvaju “najlepšu od svih”. Obavijena u ruho tajni i kontaverzi, izmeštena iz doma i prirodnog okruženja leži bista egipatske kraljice Nefertiti. Njeno lice kao da sažima večnost i neprolaznost ženske lepote – prirodne, uravnotežene, neusiljene.

Nefertiti postaje istorijska ličnost udajom za faraona Ehnatona u 14. veku pre Hrista. Njena lepota cveta uporedo da revoluconarstvom i reformama njenog supruga najpre u religioznom i umetničkom izrazu Starog Egipta. Ona i faraon su verovali u Atona, boga svetlosti, koji donekle preuzima slavu boga Re i kome u čast su podigli novu prestonicu – Amarnu. Bog se prvi put shvata kao univerzalno depersonalizovano biće, kao sunčeva svetlost i topluta u obliku diska koji isijava životnu energiju. Ideja o jednom i jedinstvenom bogu utire put monoteizmu, čemu u prilog govore jasni tragovi da su Jevreji došli u dodir sa ovom religijom. Kult boga Atona je bio jednostavan, pročišćen od predstava o mukama pakla, vodeći vernike ka jedinoj želji da ponovo ugledaju Atonov sjaj. Iako se čini da je većini Ahenatov bog bio apstraktan i da su stari bogovi “ogrnuti” u telesno ruho i dalje hodali Egiptom pa i novom prestonicom, Aton je otvorio novo poglavlje u istoriji. Nefertiti je dobila titulu Nefer-Nefer-Aten – “Zraci Atona zrače zbog Nefetiti” i tako stala uz svog muža -“sina Atona” kao najvažniji saradnik u reformama i član božanske trijade.

Umetnička reforma je išla u korak sa religioznom. Način prikaza likova je bio realističniji, čak u prvom periodu prevejavaju ružni i groteksni prikazi kraljevskog para. Ipak, predstave vladara se vremenom pročišćuje i Berlinska bista Nefertiti, je vrema mišljenju većine egiptologa, idealizovan prikaz vladarke. Simetrija i idelana proporcija njenih prefinjenih i mekih crta lica čini Nefertiti skoro pa božanskim likom. Na većini sačuvanih prikaza iz tog perioda, faraonka je predstavljana naga ili u prozračnoj haljini okružena sa svojih šest ćerki navodeći na pretpostavku da je ponela i status boginje plodnosti.

Nefertiti nestaje iz istorijskih tragova u dvanaestoj godini Ahenatonove vladavine bez preciznih podataka o kraju njenog života. Pojedine spekulativne teorije navode da je nasledila presto nakon smrti svog supruga i vladala kao faraon Smenkhara tri godine, do dolaska Tutankamona na vlast. Ostaje zapamćena i nedostižna u lepoti.

675px-nefertiti_berlin