Čitanja

Ne! Niko na svetu neće biti zaboravljen.

"Niko neće biti zaboravljen ko na svetu beše velik; ali svako beše velik na svoj način, i svako u srazmeri sa ...

Jelena Trojanska u stihovima..

13510865_1226017317416514_7034525255044562318_n

"I spaljene su gorde kule trojanske? Poljubi me, besmrtnim me učini. (ona ga poljubi) Usnama dušu sišeš, gle, i ...